Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego sklepu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu dla indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Czytaj więcej o Polityce Cookies »»

close

Regulamin sklepu wabiki.net

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Firmy Handlowo Usługowej PROFIT Andrzej Borowiak - wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Braniewa pod numerem: 3868, z siedzibą 14-500 Braniewo, ul. Zielona 30, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL 5820000208, Regon: 170385301

§ 2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru, w tym również numeru telefonu dla kuriera.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy     i posiada oryginalne opakowanie.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności – wynosi:

- wysyłka listem pocztowym priorytetowym – 10 zł  (list do 350g)

- wysyłka kurierem DPD – 16 zł (paczka do 10 kg)

- wysyłka kurierem DPD – 20 zł (paczka powyżej 10 kg)

- wysyłka kurierska DPD za pobraniem – 20 zł (paczka do 10 kg)

- wysyłka kurierska DPD za pobraniem – 25 zł (paczka powyżej 10 kg)

  

§ 4 Płatności 

  1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 
  2.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

Dane do przelewu :

FHU PROFIT

14-500 Braniewo, ul. Zielona 30

PKO BP S.A. o/I Braniewo, nr konta:
72 1020 1752 0000 0702 0109 6460

 

§  5 Procedura reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny) z późniejszymi zmianami. Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, a jego fabryczne opakowanie nie może być w żadnym stopniu uszkodzone

O przesyłce należy zawiadomić sklep. Przesyłka musi zawierać wszystkie dokumenty towaru , oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu oraz dowód zakupu.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  …………………………………………… nr paragonu/faktury .............

Do oświadczenia załączam oryginalny dowód zakupu nr .... z dnia ...........

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

§  6 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. 

§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  8 Postanowienia końcowe 

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
  2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem    niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  3. Właściwym sądem do rozstrzygania wszelkich sporów nieokreślonych niniejszym regulaminem jest Sąd Rejonowy w Braniewie – kod pocztowy 14-500 ul. Sądowa 1

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszego sklepu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu dla indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.